2021-12-16 08:50Pressmeddelande

Trend - Är snabbklippningar det nya?

Få lekmän har märkt att människans allt intensivare jakt på effektivisering nu även nått frisörbranschen.

I Stockholm klippte sig så många som 40% drop-in oavsett kön, medan motsvarande siffra i Skåne var 19%.” 

Gents har analyserat egen statistik kring frisörbokningar sedan 2007 och trenden är tydlig vad gäller svenska män: 

  • Man bokar frisörtid med kortare framförhållning

  • Man bokar och avbokar löpande, för att genast därefter boka en ny tid. Vi kan kalla det flexibilitet eller att hålla sitt schema öppet för möjligheter.

  • Graden klippningar utan bokning, dvs drop-in, har dubblats på 10 år

Nya aktörer

Målet med snabbklippningar är att göra upplevelsen så friktionsfri som möjligt för kunden. Den yngre generationen har växt upp i ett digitalt ekosystem och förväntar sig effektiva lösningar. Kundernas behov möts av flera nya aktörer på marknaden.

  • Störst som grupp är de salonger i invandrartäta områden som sällan drivs av frisörer födda i Sverige. Här tar en klippning runt 15 minuter och kontanter är det förhärskande betalmedlet (80-150 kr). 

  • Cutters är en norsk kedja som driver en digital drop-in lösning med 15-minuters klippningar och elektronisk betalning (349 kr). 

  • Gents egen verksamhet har grenat ut i Gents Go, en gig-modell där en 20-minuters klippning förskottsbetalas med swish och kunden kan filtrera frisör baserat på kundbetyg (349 kr). 

Hos samtliga aktörer tillgodoses kundens krav på tillgänglighet och effektivitet.       

Skillnad storstad och mindre stad

Marknaden finns och ökar ständigt. Gents har genomfört en YouGov-undersökning där en av frågeställningarna var “Hur viktigt är det för dig att klippa dig hos samma frisör?”. Endast 38% av männen svarade att detta var viktigt eller mycket viktigt. I samma undersökning svarade en övervägande majoritet att man föredrog drop-in istället för att boka. 

Tydligt är också att ju mindre stad, desto mer föredrar man (oavsett kön) att boka frisör i förväg. Och motsatsvis - ju större stad, desto mer uppskattar man att slippa planera för sin frisörtid (dvs hög grad av drop-in). I Stockholm klipper sig så många som 40% drop-in oavsett kön, medan motsvarande siffra i Skåne är 19%. 

Framtidsspaning

Baserat på nuläge, statistik och beteendeförändringar ser vi följande trender, farhågor och frågetecken i frisörbranschen: 

  • Snabbklippningar (15-20 minuter) som fenomen växer och tar marknadsandelar

  • Frisörer som har utbildats i Sverige kan ha svårt att hänga med i utvecklingen eftersom svenska frisörutbildningar utbildar eleverna i att klippa en herrfrisyr på 30 minuter

  • Affärsmodellen i invandrartäta områden är starkt beroende av betalningsmedlet kontanter. Kan affärsmodellen överleva i ett kontantfritt samhälle? 

  • Allt större del av bokningarna kommer från trafik från en digital plattform (Google, Facebook, mfl). Analoga eller hantverksfokuserade frisörer kommer i högre grad att bli beroende av digitala plattformar för att kunna bygga en kundkrets, vilket i värsta fall överför ägandet av kunden från frisören till plattformen.

 

 

 


Om Gents AB

Gents är ledande i Norden på manlig livsstil och har nyligen startat snabbklippningskedjan Gents Go.


Kontaktpersoner

Jenny Rydhström, Gents
VD
Jenny Rydhström, Gents
Kontakt för företagsfrågor Gents